Mob Ambient
 ana@mobambient-sofa.ro  0769820126
  AutentificareCreează cont

Termeni și condiții

Vă respectăm dreptul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal (termen care se referă la informații privind orice persoană fizică identificată sau identificabilă). Această politică de confidențialitate descrie modul în care aceste informații sunt colectate, folosite, cui le putem dezvălui, ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita.
Vă rugăm să citiți cu atenție mai departe – pentru mai multe detalii.

Ce informații colectăm 
Când vă creați voluntar un cont de utilizator în sistemul de înregistrare pe care îl punem la dispoziție pe acest website, vă colectăm următoarele date personale:
 • adresa de e-mail;
 • parola de acces (această parola o generați dumneavoastră în timpul creării contului).
In lipsa acestor informații, este imposibilă înregistrarea și crearea contului.

Când efectuați o achiziție prin intermediul site-ului, colectăm de la dumneavoastră informațiile de care este nevoie pentru a face posibilă confirmarea comenzii, facturarea și trimiterea produselor către dumneavoastră. Facem referire la aceste informații ca Informații despre comandă, iar acestea sunt: 
 • numele dumneavoastră 
 • adresa de facturare 
 • numele societății pentru facturare, în cazul în care optați pentru această opțiune
 • adresa de livrare
 • adresa de e-mail
 • numărul de telefon.
Când vă înscrieți la Newsletter
În momentul înscrierii la Newsletter colectăm doar adresa de email cu care vă înscrieți. Vă puteți dezabona în orice moment la Newsletter.
 
Informații anonime
Când vizitati site-ul, noi și partenerii noștri (prin servere de publicitate, servere de conținut, agenți de analiza a website-ului, etc.) putem avea acces la informații anonime ce au legătură cu dumneavoastră. Ne referim la aceste informații colectate automat ca Informații despre dispozitiv, iar acestea pot fi:
 • adresa IP;
 • țara și serverul la care computerul dumneavoastră este conectat;
 • sistemul de operare, tipul de browser și de dispozitiv pe care le folosiți;
 • configurarea Java sau a cookie-urilor;
 • preferințele de cumpărare și comportamentul dumneavoastră pe acest website (paginile pe care le-ați vizitat, căutările pe care le-ați efectuat și produsele pe care le-ați vizualizat și cumpărat, data și ora vizitei sau comenzii, numărul de vizite și comenzi, numărul de vizite pe sesiune de navigare și pe tip de server, adresele URL de unde ați venit, numele de domenii și paginile web pe care navigați), 
 • informații demografice și informații despre codul de zonă asociat cu serverul dumneavoastră;
 • aplicații și plug-in-uri, precum și orice termeni folosiți în căutarea pe website-ul nostru;
 • adresa website-ului care v-a condus către website-ul nostru.
Colectăm aceste informații în modalități ce nu permit identificarea dumneavoastră personală. Totuși, este posibil ca la un moment dat – noi și/sau partenerii noștri – să asociem aceste informații cu identitatea dumneavoastră, dacă aveți cont de utilizator.

Colectăm informațiile despre dispozitiv folosind următoarele tehnologii:
 • Cookie: fișiere de date care sunt plasate pe dispozitiv sau pe computer și conțin adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul de dezactivare a cookie-urilor, vizitați http://www.allaboutcookies.org.
 • acțiuni de urmărire a „fișierelor de jurnal” care apar pe site și colectarea datelor, inclusiv adresa IP, tipul browserului, furnizorul de servicii Internet, paginile de trimitere / ieșire și înregistrările de dată / oră.
 • etichetele și pixelii sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe site.
Când vorbim despre Informații personale în această politică de confidențialitate, vorbim atât despre informații despre dispozitive, cât și despre informații despre comandă.

Care este temeiul legal pentru a colecta aceste date?
Pentru datele pe care ni le oferiți voluntar: nume, prenume, telefon, adresa de livrare, adresa de email, (cele pe care le trimiteți prin plasarea unei comenzi ) temeiul legal este acela de a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).
 • Folosim datele și pentru a emite factura fiscală.
Pentru datele pe care ni oferiți voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, sau pe pagina unui produs de pe www.mobambient-sofa.ro, temeiul prelucrării îl constituie obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor site-ului transparență și informare. Consimțământul dumneavoastră nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, vă dați în mod automat consimțământul asupra prelucrării.

Care este scopul colectării datelor și cum folosim informațiile?

Puteți opta în ceea ce privește datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza.
Dacă însă alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a primi un produs sau pentru a stabili comunicarea cu noi, există posibilitatea să nu puteți obține ceea ce vă doriți (de exemplu adăugarea unui comentariu la un produs sau plasarea unei comenzi pe site)

Cum utilizăm informațiile personale?
Utilizăm informațiile pe care le colectăm referitoare la comenzi, în general, pentru a confirma și livra comenzile plasate prin intermediul site-ului (inclusiv procesarea informațiilor dumneavoastră de plată, organizarea transportului și furnizarea de facturi și / sau confirmări de comenzi). În plus, folosim aceste informații de comandă pentru comunicarea cu dumneavoastră.
În conformitate cu preferințele pe care le-ați împărtășit cu noi, vă putem oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre.
Utilizăm informațiile despre dispozitiv pe care le colectăm pentru a ne ajuta să monitorizăm potențialele riscuri (în special adresa IP) și, în general, să îmbunătățim și să optimizăm site-ul nostru (de exemplu, generând analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu site-ul și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate).

Cu cine putem împărtăși datele dumneavoastră personale?
Când plasați o comandă prin intermediul site-ului, vom păstra informațiile dumneavoastră de comandă, considerate necesare pentru înregistrările noastre, cu excepția cazului în care și până când ne cereți să ștergem aceste informații.
Împărtășim informațiile personale considerate necesare cu terțe părți pentru a ne ajuta să procesăm și să livrăm comenzile dumneavoastră, așa cum este descris mai sus:
 • partenerilor contractuali ai www.mobambient-sofa.ro (cum este cazul companiilor cu care www.mobambient-sofa.ro se află în relații de parteneriat pentru îndeplinirea comenzilor, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 • furnizorilor de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii),inclusiv entități care asistă www.mobambient-sofa.ro în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului),în baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum sș dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.
Datele înregistrate de www.mobambient-sofa.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor www.mobambient-sofa.ro. 
Rețineți că nu modificăm practicile de colectare a datelor și de utilizare a site-ului atunci când vedem semnalul Nu urmăriți (DO NOT TRACK) din browserul dumneavoastră. În acest caz, se vor folosi doar informațiile necesare pentru plasarea și procesarea unei comenzi, dar nu informațiile statistice, funcționale sau de marketing (profilare).

Drepturile dumneavoastră

În condițiile prevăzute de legislația în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Dumisan Impex Srl, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Dumisan Impex Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Amplusnet Srl a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”),în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Dumisan Impex Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct),pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Dumisan Impex Srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări la office@mobambient.ro conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Dumisan Impex Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Dumisan Impex Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Dacă sunteti rezident european, aveti dreptul să accesați informațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să cereți corectarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor dumneavoastră personale. 
Dacă doriți să exercitați acest drept, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa: office@mobambient.ro


Modificări
Putem actualiza această politică de confidențialitate la anumite intervale pentru a reflecta modificările aduse practicilor noastre sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare.

Ne puteți contacta
Pentru mai multe informații referitoare la practicile noastre de confidențialitate vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa office@mobamient-sofa.ro sau prin poștă: MobAmbient, Sos Dudești - Pantelimon nr. 42, București.
Cumpărături fără riscConexiune securizatăPlată prin transfer bancarProduse de calitate, producție proprie